Wizualizacje i projektowanieLIAS

Prowadzimy konsultacje w zakresie wizualizacji oraz projektowania. Dajemy wsparcie w obszarze koncepcji oraz technik związanym z projektowaniem architektonicznym.

Proponujemy wsparcie w obrębie:

 • projektowania architektonicznego (wstępnego, budowlanego), urbanistycznego, architektoniczno-urbanistycznego;
 • projektowania energooszczędnego w architekturze i urbanistyce;
 • projektowania architektury współczesnej;
 • projektowania obiektów przemysłowych;
 • komputerowego wspomagania projektowania;
 • technik komputerowych w architekturze i urbanistyce (ArchiCAD, AutoCAD, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign);
 • modelowania wspomaganego komputerowo, BIM (Builiding Information Modeling);
 • projektowania krajobrazu i terenów zielonych;
 • geometrii wykreślnej.

Oferujemy konsultacje w zakresie:

 • analitycznym – analizy funkcjonalne, wysokości zabudowy, inwentaryzacji zieleni;
 • koncepcyjnym – projektowania formy architektonicznej, kompozycji urbanistycznej, harmonijnym wpisaniu formy w kontekst przestrzeni miejsca, opracowania schematów ideowych, układów funkcjonalnych, programów funkcjonalno-użytkowych;
 • rysunkowym – opracowania rzutów, przekrojów, elewacji, wizualizacji, aksonometrii, szkiców odręcznych; projektu zagospodarowania terenu;
 • prezentacji wizualnej – opracowania estetycznych plansz, arkuszy;
 • fizyki budowli – wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych, sprawdzanie problemu kondensacji pary wodnej w przegrodach budowlanych;
 • technicznym – opracowanie detali konstrukcyjnych, szczegółów projektowych, aksonometrii.

Proponujemy pomoc w formie konsultacji, indywidualnych lub grupowych zajęć, przygotowywaniu tutoriali do samodzielnej nauki – także zdalnie on-line.

Zapraszamy!
Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania odnośnie konsultacji, bardzo prosimy o kontakt, chętnie udzielimy wszelkich informacji.