OsiągnięciaInstytut

Instytut Architektury obecnie szczyci się najwyższą zdawalnością na kierunek ARCHITEKTURA spośród wszystkich szkół rysunku w naszym regionie (Polska Wschodnia – Lubelszczyzna, Podkarpacie, woj. podlaskie, woj. świętokrzyskie). Oferujemy najwyższy poziom oraz skuteczny i sprawdzony program.

Od dwóch lat 100% naszych uczniów dostaje się na kierunek architektura. Nasi kursanci, oprócz Politechniki Krakowskiej, wybierają również wydziały architektury w Warszawie, Lublinie, Gdańsku, Białymstoku, Gliwicach, Rzeszowie oraz we Wrocławiu. Mogą się u nas kształcić młodzi ludzie zainteresowani w przyszłości studiami architektury, architektury wnętrz, grafiki, malarstwa, konserwacji zabytków oraz architektury ogrodów.

Przygotowujemy także młodzież do matury z historii sztuki prowadząc zajęcia w formie wykładów oraz ćwiczeń. Wielu naszych uczniów jest już od lat cenionymi architektami lub wziętymi artystami. Na co dzień w trakcie zajęć stwarzamy w pracowniach przyjazną atmosferę.

Nigdy nie odmawiamy dodatkowej pomocy i nie liczymy się z czasem – nasza praca jest dla nas pasją i przyjemnością.